رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حامد عباس زاده سامیان

دانشجو: آقای حامد عباس زاده سامیان

گرايش: سازه

 

موضوع:  بررسي اثر شکست ناگهاني اعضاء خرپاهای فولادی با استفاده از روش گام به گام باقیمانده وزني زماني

 

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر عموشاهی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر ازهری ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر برومند ، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر  موحدیان ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز سه شنبه مورخ  1400/07/06، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک :  https://meet.google.com/zpf-trwr-ofj

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی