رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای رضا کمالی زاده

دانشجو: آقای رضا کمالی زاده

گرايش: راه و ترابری

 

موضوع: توسعه مدلهاي پيش بيني تغييرات پارامترهاي سازهاي روسازي به منظور بررسي زوال سازه اي روسازي

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر صولتی فر  (از دانشگاه ارومیه)، "ممتحن‌مدعو"
  2. خانم دکتر شرع اصفهانی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر نسیمی فر ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز سه شنبه مورخ  1400/08/11، ساعت 15  الی 17

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک :  https://meet.iut.ac.ir/b/wu3-twr-7kp-9du

تحت نظارت وف ایرانی