رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید اشکان شکیب

دانشجو:  آقای سید اشکان شکیب

گرايش:  سازه

 موضوع: طراحی بهینه عملکردی سازه های بتن آرمه تحت سطوح خطر زلزله طرح و حداکثر

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر تاجمیر ریاحی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر مدح خوان ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر اسدی  ، " استاد راهنما "

 

 

زمان: روز شنبه مورخ  1400/11/23، ساعت 18  الی 20

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/fa6-gxb-cag-ntj

تحت نظارت وف ایرانی