رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عرفان شبانی

دانشجو:  آقای عرفان شبانی

گرايش:  سازه

 موضوع : رفتار اتصال کامپوزیت FRP پیش تنیده به بتن با استفاده از روش EBROG

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر اسلامی  (از دانشگاه یزد)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر افتخار ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر مستوفی نژاد ، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر سلجوقیان ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1400/12/18، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/gd6-vkg-eco-wze

   

تحت نظارت وف ایرانی