رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی دلالی اصفهانی

 

 

دانشجو:  آقای علی دلالی اصفهانی

گرايش:  راه و ترابری

 

 موضوع : ترمیم القایی بتن آسفالتی آسیب رطوبتی دیده با استفاده از گرمایش مایکروویو

 

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر ابوطالبی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. خانم دکتر شرع اصفهانی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر ابطحی ، " استاد راهنما "

 

 

زمان: روز شنبه مورخ  1400/08/15، ساعت 17  الی 19

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک :  https://meet.iut.ac.ir/b/qa7-4ke-nyp-2fn

     

 

 

تحت نظارت وف ایرانی