رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی محمد پور

 

دانشجو: آقای علی محمد پور

گرايش: مدیریت منابع آب

 

موضوع:  بررسی اثرات تغییر اقلیم و تغییر کاربری اراضی بر رواناب بالا دست سد زاینده رود

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر یزدیان  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر گل محمدی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. خانم دکتر احمدی ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز پنجشنبه مورخ  1400/08/13، ساعت 15  الی 17

 مکان: بصورت مجازی از طریق لینک :     https://meet.iut.ac.ir/b/2p9-zxb-8hb-7jb       

تحت نظارت وف ایرانی