رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عماد مشایخ

دانشجو:  آقای عماد مشایخ

گرايش: مدیریت منابع آب

 موضوع: تخمين تلفات تبخيري از مخازن كشاورزي و راندمان كاهش تبخير پوشش هاي شناور با استفاده از مدل سازي مكانيكي و سنجش از دور

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر معینی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر گل محمدی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای  دکتر امین زاده ، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر صفوی  ، " استاد راهنما "

زمان: روز شنبه مورخ  1400/11/30، ساعت 18  الی 20

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/nnv-7du-irj-gmb

   

تحت نظارت وف ایرانی