رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدامین مشایخی

 

گرايش:ژئوتکنیک

 موضوع: عملکرد خاکریز های متکی بر شمع های پیچی تحت بار راه‌آهن

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر ابراهیمیان  (از دانشگاه شهید بهشتی)، "ممتحن‌مدعو"(ویدئو کنفرانس)**
  2. آقای دکتر ابطحی " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده " (حضوری)
  3. آقای  دکتر خانمحمدی، " استاد راهنما "(حضوری)

 

زمان: روز  چهارشنبه مورخ 1401/06/9 ، ساعت   10 الی 12

مكان:  سمینار 3

  

 

تحت نظارت وف ایرانی