رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدمیلاد شیرازی نژاد

دانشجو:  آقای محمد میلاد شیرازی نژاد

گرايش:  ژئوتکنیک

 موضوع: ارزیابی اثر سطوح تماس مختلف خاک شمع بر ظرفیت باربری شمع به وسیله دستگاه فشار همه جانبه مخروطی

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر اجل لوئیان  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر ابطحی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای  دکتر هاشم الحسینی، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر خانمحمدی  ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1400/11/27 ، ساعت 15  الی 17

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/r2a-rel-njw-7pm

     

 

 

تحت نظارت وف ایرانی