رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد اسلامی فارسانی

 

 

 

دانشجو: آقای محمد اسلامی فارسانی

گرايش: ژئوتکنیک

 

موضوع:  تأثیر بهسازی بیولوژیک بر ظرفیت باربری بستر ماسهای

 

كميتــة دفاع:

 

  1. آقای دکتر ازهری  (از دانشکده معدن )، "ممتحن‌مدعو"
  2. سرکار خانم دکتر شرع اصفهانی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر خانمحمدی ، " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر  روشن ضمیر، " استاد راهنما "

 

 

 

 

 

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1400/06/24، ساعت 10  الی 12

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک https://join.skype.com/LaQR0kGMxCOL

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی