رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد اسکندری دورباطی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

دانشجو: آقای محمد اسکندری دورباطی

گرايش: سازه

موضوع: تحليل استاتيكي سه بعدي وابسته به زمان جامد ويسكوالاستيك با تعريف يك تابع زمان

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای  دکتر عموشاهی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر نورمحمدی، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر ازهری ،  "استاد مشاور"
  4.  خانم دکتر جعفری ،  "استاد راهنما"

 

 

زمان: روز شنبه مورخ  99/12/23، ساعت 8:30 صبح  الی 10:30

مكان:  بصورت مجازی

 

 

تحت نظارت وف ایرانی