رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد صادقی

دانشجو:  آقای محمد صادقی

گرايش:  مدیریت منابع آب

 موضوع: ارزیابی فرایند انعطاف پذیری پویا در مدیریت منابع آب در حوضه آبریز سد زاینده رود از طریق آنالیز روندیابی انعطاف پذیری تحت شرایط سیلاب و خشکسالی

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر معینی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر صفوی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای  دکتر گل محمدی ، " استاد راهنما "

زمان: روز پنجشنبه مورخ  1400/11/28، ساعت 8  الی 10

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/2xv-pwf-mxt-mm0

تحت نظارت وف ایرانی