رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمود فولادی

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي ارشد

 

دانشجو: محمود فولادی

گرايش:   مدیریت منابع آب

 

موضوع :   ارائه روشی مبتنی بر ترکیب دادهها برای پایش خشکسالی با استفاده از دادههای سنجش از راه دور تحت سناریوهای تغییر اقلیم: ارزیابی با استفاده از معیارهای عملکرد بر پایه فازی

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر بزرگ حداد  (از دانشگاه تهران) ،"ممتحن‌مدعو" 

2-آقای دکتر طاهریون ،  "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3-آقای دکتر گل محمدی ، "استاد راهنما"

4- -آقای دکتر صفوی ، "استاد راهنما"

 

                                                                                                                                                                          

زمان: روز  سه شنبه  99/11/21ساعت 10 الی 12

 مكان:  به صورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی