رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی آقاجانی

دانشجو:  آقای مرتضی آقاجانی

گرايش:  سازه

 

موضوع:   ارزیابي عملکرد چرخه عمر قابهای فوالدی مجهز به میراگر بر پایه آلیاژ حافظه دار

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر عموشاهی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر بهنام فر ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر اسدی ، " استاد راهنما "

 

 

زمان: روز پنجشنبه مورخ  1400/08/13، ساعت 10  الی 12

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک https://meet.iut.ac.ir/b/m4g-ekz-e3r-sgu

تحت نظارت وف ایرانی