رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای معین باصری

دانشجو:  آقای معین باصری

گرايش:  آب و سازه های هیدرولیکی

 

 موضوع: مشخصه های هیدرولیکی جریان در شیب شکن های قائم مجهز به مستهلک کننده شبکه های و سکودر پای شیب شکن

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر قدسیان  (از دانشگاه تربیت مدرس)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر مقیم ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای  دکتر چمنی، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر کبیری  ، " استاد راهنما "

 

 

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1400/11/27، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/zan-70e-j98-rcj

تحت نظارت وف ایرانی