رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی شجاعی

دانشجو:  آقای مهدی شجاعی

گرايش:  راه و ترابری

 موضوع: دستیابی به فناوری آسفالت از پیش ساخته شده با قابلیت رول شدن

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر ابوطالبی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر نسیمی فر ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای  دکتر ابطحی، " استاد راهنما "
  4. خانم دکتر شرع اصفهانی  ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1400/11/27 ، ساعت 13  الی 15

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/pwx-5zv-pih-w9n

تحت نظارت وف ایرانی