رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهرتاش اسکندری

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

دانشجو: آقای مهرتاش اسکندری پور

گرايش: مدیریت منابع آب

 

موضوع:  طراحي سيستم LID در کنترل آلودگي رواناب شهري براساس مدل SWMM

 

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر معینی  (از دانشگاه اصفهان )، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر صفوی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر گل محمدی ، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر  سلطانی نیا (از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ) ، " استاد مشاور "

 

 

 

 

 

زمان: روز سه شنبه مورخ  1400/06/02 ، ساعت 10  الی 12

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک https://meet.iut.ac.ir/b/ehn-khq-xvk-l1o

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی