رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد اعظمی کتایونچه

دانشجو: آقای میلاد اعظمی کتایونچه

گرايش: مدیریت منابع آب

 

موضوع: شبیه ­سازی جریان با استفاده از روش­های چندمدلی تجمیع ­یافته - مطالعه موردی: زیرحوضه چلگرد

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر معینی  (از دانشگاه اصفهان )، "ممتحن‌مدعو"
  2. خانم دکتراحمدی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر  اصغری ، " استاد راهنما "

 

 

زمان: روز شنبه مورخ  1400/04/05 ، ساعت 10  الی 12

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک https://meet.iut.ac.ir/b/wcj-oxg-zzt-h6t

تحت نظارت وف ایرانی