رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نیما یزدخواستی

 

دانشجو:  آقای نیما یزدخواستی

گرايش: سازه

 موضوع: بررسی خصوصیات مکانیکی و دوام روسازی بتنی قلیا‌فعال سرباره‌ای تک جزئی حاوی پودر شیشه بازیافتی 

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکترشربتدار  (ازدانشگاه سمنان)، "ممتحن‌مدعو"(ویدئو کنفرانس)**
  2. آقای دکتر مدح خوان" عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده " (حضوری)
  3. آقای  دکتر بهفرنیا، " استاد راهنما "(حضوری)

 

زمان: روز شنبه مورخ  1401/06/5 ، ساعت 9 الی 11

مكان:  سمینار 3

** آدرس ورود به سامانه ویدئو کنفرانس با هماهنگی دانشجو و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده اطلاع رسانی خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی