رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد اقای محمد شیرانی

 

دانشجو:  آقای محمد شیرانی

گرايش:  سازه

 موضوع: خواص مکانیکی بتن سبز مسلح الیافی حاوی مواد تغییر فاز دهنده

 

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر رهگذر  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر بهفرنیا، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای  دکتر افتخار، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر مدح خوان،" استاد مشاور "

 

زمان: روز شنبه  مورخ  1401/04/4، ساعت 13:30  الی 15:30

مكان:  سمینار 3

     

تحت نظارت وف ایرانی