رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم غزاله بهشت نژاد

                        جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

دانشجو: خانم غزاله بهشت نژاد

گرايش: سازه

 

موضوع:  پایش سلامت تیر بتنی با تشخیص و بررسی تیر ترک بر نتایج روش آنالیزمودال

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر لقمانی  (از دانشکده مکانیک )، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر سلجوقیان، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر  موحدیان ، " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر مستوفی نژاد، " استاد راهنما "

 

 

 

 

زمان: روز شنبه مورخ  1400/06/13، ساعت 10  الی 12

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک https://join.skype.com/MQSlQyOf9l4U

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی