رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرناز فرامرزیان

دانشجو: خانم فرناز فرامرزیان

گرايش:  سازه

 

موضوع:   پايش سلامت و شناسايي ترك در ستون بتني تحت بار فشاري وبار محوري با خروج از مركزيت و نمونه هاي بتني با ترك مصنوعي با استفاده از روش آناليز مودال

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر محمد حجازی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر سلجوقیان ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر موحدیان ، " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر مستوفی نژاد ، " استاد راهنما "

 

 

زمان: روز چهار شنبه مورخ  1400/08/12، ساعت 15:30  الی 17:30

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک : https://meet.iut.ac.ir/b/3gj-uzx-a3u-fh4

 

تحت نظارت وف ایرانی