رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم محدثه دادخواه

دانشجو: خانم محدثه دادخواه

گرايش:  مدیریت منابع آب

 

موضوع:  ارزیابی تأثیر تغییراقلیم بر مشخصه های خشکسالی با استفاده از توابع مفصل سه متغیره در ایران

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر علیجانیان  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر گل محمدی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر صفوی ، " استاد راهنما "

 

 

زمان: روز چهارشنبه مورخ  1400/08/12، ساعت 15  الی 17

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک :   https://meet.iut.ac.ir/b/e2n-mdz-uqk-rqh

 

 

 

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی