رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري آقای ایمان چکرائی (جامع پژوهشی 2 )

دانشجو: آقای ايمان چکرائی

گرايش:  منابع آب

موضوع: ارائه يك قالب يكپارچه شبيه ساز -بهينه ساز تخصيص منابع آب بر پايه پايداري منابع آب سطحي و زيرزميني

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر بزرگ­ حداد (از دانشگاه تهران)، "ممتحن‌مدعو"
  2. خانم دکتر  احمدی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر  اصغری ، " عضو كميته دفاع "
  4. آقای دکتر صفوی، "استاد راهنما"
  5.  آقای دکتر گل­ محمدی، "استاد مشاور"

 

زمان: روز ­شنبه مورخ  99/3/3 ، ساعت 8 صبح  الی 10

مكان:  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی