رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري آقای مهدی ترقی نازلو (جامع پژوهشی I )

دانشجو: آقای مهدی ترقی ­نازلو

گرايش:  منابع آب

موضوع: ارزيابی نقش جوامع محلی در مديريت پايدار منابع آب زيرزمينی با استفاده از مدل رفتاری عامل­بنيان مبتنی بر چارچوب سيستم­های اجتماعی- اکولوژيکی

 

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر  ضرغامی (از دانشگاه تبريز)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر  اصغری، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- خانم دکتر  احمدی، "استاد راهنما"

 

 

زمان: روز سه­ شنبه مورخ  98/11/29 ، ساعت   14 الی 16

مكان:  سالن کنفرانس دانشكدة مهندسي عمران

تحت نظارت وف ایرانی