رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري خانم زهرا شفیعی  (جامع پژوهشی I )

 

دانشجو: خانم زهرا شفيعی

گرايش:  سازه

موضوع: استفاده از ترکيب روش پري ديناميک و روش نوار محدود براي حل مسائل مهندسی

كميتــة دفاع:

1- آقای  دکتر  عموشاهی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر  موحديان عظار، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  ازهری، "استاد راهنما"

4- آقای دکتر  صرامی، "استاد راهنما"

5- آقای دکتر  برومند، "استاد مشاور"

 

زمان: روز شنبه مورخ  99/5/4 ، ساعت   14  الی 16

مکان: سالن کنفرانس دانشکده مهندسی عمران

تحت نظارت وف ایرانی