رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري خانم مهيا صفرخانی (جامع پژوهشی I )

 

دانشجو: خانم مهيا صفرخانی

گرايش:  سازه

موضوع: بهينه­سازی قاب­های بتنی بلندمرتبه دارای مهارهای بازوئی با سيستم هسته مرکزی و لوله در لوله

كميتــة دفاع:

1- خانم  دکتر  داعی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"

2- آقای دکتر  اسدی، "عضو کميته دفاع و نماينده تحصيلات تکميلی دانشکده"  

3- آقای دکتر  مدح­خوان، "استاد راهنما"

4- آقای دکتر  بهفرنيا، "استاد مشاور"

 

زمان: روز سه شنبه  99/5/28 ساعت   8:30   الی 10:30 صبح

مكان:  سالن کنفرانس دانشكدة مهندسي عمران

 

تحت نظارت وف ایرانی