رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پيشنهاديه رساله دكتري (پژوهشی2) آقای محمد فرید نیک شعار  

جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دكتري

(پژوهشیII)

 

 

دانشجو: آقای محمد فرید نیک شعار

گرايش: ژئوتکنیک

موضوعبهسازی تورم یخ زدگی خاک با استفاده از روش بیولوژیک

كميتــة دفاع:

1- آقای دکتر شریعتمداری)از دانشگاه علم و صنعت(، "ممتحن‌مدعو"

2-آقای دکتر هاشم الحسینی ، "عضو کمیته دفاع و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده"

3-آقای دکتر ابطحی، "استاد راهنما"

4-آقای دکتر روشن ضمیر ،  "استاد راهنما"

5-خانم دکتر سلیمانیان زاد )از دانشکده کشاورز(، " استاد مشاور"

زمان: روزچهارشنبه مورخ  1400/01/18، ساعت 10:30 ظهر الی 12:30

مكان:  بصورت مجازی

 

تحت نظارت وف ایرانی