رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری (پژوهشی 1) خانم زهرا کشاورز

دانشجو:  خانم زهرا کشاورز

گرايش:  سازه

 موضوع : بررسی استفاده از ورق های خمیده فولادی به عنوان میراگر در قاب های مهاربندی همگرای شورون

 كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر تاجمیر ریاحی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر اسدی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای  دکتر عطایی (از دانشگاه اصفهان)،  " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر ازهری  ، " استاد مشاور "
  5. آقای دکتر بهنام فر  ، " استاد راهنما "

زمان: روز سه شنبه مورخ  1400/12/17، ساعت 17  الی 19

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/3zc-ote-81r-md2

تحت نظارت وف ایرانی