رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری (پژوهشی1) آقای اصغر فلاحی

جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دكتري

 

 

دانشجو: آقای اصغر فلاحی

گرايش: مهندسی و مدیریت منابع آب

موضوع: تدوين الگوي مديريت  پايدار مصارف آب صنعتی با رو يکرد  ارز يابی ردپاي آب 

 

كميتــة دفاع:

  1. خانم  دکتر نظیف (از دانشکده فنی تهران)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر صفوی، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر طاهریون ،  "استاد راهنما"
  4.  آقای دکتر اصغری ،  "استاد راهنما"

 

 

زمان: روزچهارشنبه مورخ  99/12/20، ساعت 14 ظهر الی 17

مكان:  بصورت مجازی

 

 

تحت نظارت وف ایرانی