رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع رساله دکتری  خانم الهام جعفرزاده

جلسه دفاع رساله دکتری  خانم الهام جعفرزاده

دانشجو: خانم الهام جعفرزاده

گرايش: سازه­های هيدروليکی

موضوع: مدلسازي اندرکنش امواج دريا با موج شکن مستغرق از نوع غشاي بادشونده

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر احمد شانه ساززاده( از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر شفاعی بجستان (از دانشگاه شهید چمران اهواز)، "ممتحن‌مدعو"
  3. آقای دکتر اصغری، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  4. آقای دکتر مقیم ،  " عضو كميته دفاع "
  5. آقای دکتر کبیری ،  "استاد راهنما"
  6. آقای دکتر بهلولی (از دانشگاه تهران) ، "استاد راهنما"
  7. آقای دکتر برومند، "استاد مشاور"
  8. آقای دکتر منصورزاده، "استاد مشاور"

 

زمان: روز سه شنبه مورخ  99/6/4، ساعت 8:30 صبح  الی 11:30

مكان:  سالن کنفرانس دانشکده مهندسی عمران -  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی