رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع رساله دکتری آقای سجاد انتشاری

 

دانشجو: آقای سجاد انتشاری

گرايش: منابع آب

موضوع: تدوين چارچوب مديريت منابع آب در حوضه آبريز زاينده رود با تاکید بر جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر امید بزرگ حداد ( از دانشگاه تهران)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر رامتین معینی (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  3. خانم دکتر احمدی، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  4. آقای دکتر صفوی ،  "استاد راهنما"
  5. آقای دکتر Peter Van Zagg (از دانشگاه دلفت هلند) ، "استاد مشاور"

زمان: روز یکشنبه مورخ  99/6/30 ، ساعت 13:30 الی 17:30

مكان:  سالن کنفرانس دانشکده مهندسی عمران -  بصورت مجازی

تحت نظارت وف ایرانی