رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه مجمع عمومی دانشکده مهندسی عمران با حضور ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر ابطحی، و هیات همراه

تحت نظارت وف ایرانی