رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه معارفه نودانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۱ دانشکده مهندسی عمران

جلسه معارفه و آشنایی با ضوابط آموزشی دوره کارشناسی ارشد

نودانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی ورودی ۱۴۰۱ دانشکده مهندسی عمران

زمان: شنبه ۷ آبان‌۱۴۰۱ ساعت ۱۴
محل: سالن سمینار ۳ دانشکده

تحت نظارت وف ایرانی