رفتن به محتوای اصلی
x

درج نام خانم دکتر آزاده احمدی درکتاب اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت

 

با انتشار کتاب اعضای هیئت علمی برتر کشور در همکاری با جامعه و صنعت، سه عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان اساتید برتر کشور سال 1399 در این حوزه معرفی شدند.  

در این کتاب که از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد، نام دکتر محمدرضا فروزان، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دکتر آزاده احمدی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و دکتر وحید غفاری نيا، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان به چشم می خورد.

در کتاب اعضای هیئت علمی برتر کشور در همکاری با جامعه و صنعت که حدود ۱۴۰ عضو هیئت علمی که از سوی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور به عنوان اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت شناخته شده‌اند، سوابق و دستاوردهای مهم آن ها تشریح و ارائه شده است.

 

تحت نظارت وف ایرانی