رفتن به محتوای اصلی
x

درخواست مقرري دانشجويان دكتري در سيستم گلستان در نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400

با سلام

نامه مدیر تحصیلات تکمیلی،آیین نامه ، فلوچارت و راهنماي اين فرايند به پيوست ارسال شده است.

فایل
پیوست اندازه
Download[10-43-14-573].doc (287.5 کیلوبایت) 287.5 کیلوبایت
WriteBuffer.aspx__0.pdf (48.07 کیلوبایت) 48.07 کیلوبایت
WriteBuffer1.aspx_.pdf (688.81 کیلوبایت) 688.81 کیلوبایت
آیین نامه (268.19 کیلوبایت) 268.19 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی