رفتن به محتوای اصلی
x

در خصوص جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امید خاقانی

دانشجو:  آقای امید خاقانی

گرايش:  راه و ترابری

 

موضوع:   دست یابی به فناوری حفاظ­های جاذب انرژی برای ایمنی در جاده­ها با استفاده از ساختارهای آگزتیک

 

كميتــة دفاع:

  1. آقای دکتر رهگذر  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر سلجوقیان ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر ابطحی ، " استاد راهنما "
  4. آقای دکتر مستوفی نژاد ، " استاد راهنما "

 

 

زمان: روز پنجشنبه مورخ  1400/08/13، ساعت 14  الی 16

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک  https://meet.iut.ac.ir/b/7ev-vub-rkl-lmk

 

تحت نظارت وف ایرانی