رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای دانیال شهبازی

دانشجو:  آقای دانیال شهبازی

گرايش:  سازه

 موضوع: بهينه سازي برج هاي خنك کننده ی فولادي تحت بارهاي ثقلي و جانبي ناشي از فشار استاتيكي و ديناميكي باد با استفاده از آلگوريتم ژنتيك

 كميتــة دفاع:

  1. خانم دکتر داعی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر اسدی ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای دکتر مدح خوان  ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز چهارشنبه  مورخ  14/11/27 ، ساعت 10  الی 12 

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/mnq-tlj-qcf-nqr

تحت نظارت وف ایرانی