رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا علی بیگی

دانشجو:  آقای علیرضا علی بیگی

گرايش:  سازه

 موضوع: بررسی خصوصیات مکانیکی و دوام روسازی بتنی قلیا فعال سرباره ای تک جزئی حاوی سنگ دانه های بازیافتی آسفالت

 

 كميتــة دفاع:

  1. خانم دکتر داعی  (از دانشگاه اصفهان)، "ممتحن‌مدعو"
  2. آقای دکتر افتخار ، " عضو كميته دفاع و نمايندة تحصيلات تكميلي دانشكده "
  3. آقای  دکتر ابطحی، " استاد مشاور "
  4. آقای دکتر بهفرنیا  ، " استاد راهنما "

 

زمان: روز دوشنبه مورخ  1400/11/25، ساعت 16  الی 18

مكان:  بصورت مجازی از طریق لینک:   https://meet.iut.ac.ir/b/ru6-dtw-eay-tyh

   

تحت نظارت وف ایرانی