رفتن به محتوای اصلی
x

دوازدهمين كنگره ملّي مهندسي عمران در 7 و 8 خرداد سال 1399

دانشگاه سهند  افتخار دارد دوازدهمین  کنگره ملّی مهندسی عمران را در تاریخ های 7 و 8 خرداد ماه سال 99 در دانشکده مهندسی برگزار نماید. این کنگره که بزرگترین رویـداد علمی سالانـه مهندسی عمران در سطح کشور می بـاشد، در ادامه مجموعه کنگره هـای مـلّی و بین المللی است که تحت نظارت و راهبرد هیأت امناءِ متشکل از نمایندگان شانزده دانشگاه و پژوهشگاه تراز اوّل کشور به صورت سالیانه برگزار می شود تا امکان ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه متخصصین دانشگاهی و اصحاب صنعت ساخت و ساز (شامل مشاوران، پیمانکاران و دیگر عوامل ارائه کننده خدمات مهندسی) به شرکت کنندگان در کنگره از یک سو، و تعامل و تبادل اطلاعات بین مجموعه های دانشگاهی و دست اندرکاران این صنعت، از سوی دیگر، فراهم آید.

http://12-ncce.ir/fa

تحت نظارت وف ایرانی