رفتن به محتوای اصلی
x

دوره جامع آموزش civil_3d

انجمن علمی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار میکند:
دوره جامع آموزش civil_3d
با سرفصل های
1- آشنایی با محیط نرم افزار
2- دریافت فایل نقاط و یا فایل کد و ایجاد surface
3- آشنایی با زبانه alignment و طرح هندسی پلان مسیر
4- اصلاح Lable گذاری سطح و مسیر، آشنایی با style های مختلف surface و alignment و اصلاحات مورد نیاز
5- تشکیل پروفیل های زمین طبیعی و پروفیل مسیر به کمک زبانه profile براساس آیین نامه، بررسی Lable و styleهای آن
6- آشنایی با Assembly های مختلف و کاربردهای آن ها
7- ایجاد کریدور از روی alignment و profile رسم شده و ایجاد سطح نهایی کار
8- ایجاد sample line  ها به منظور ترسیم پروفیل های عرضی و رسم پروفیل های عرضی مسیر به همراه Lable گذاری
9- محاسبات مربوط به حجم عملیات خاکی و ایجاد جدول محاسبه احجام
10- مباحث تکمیلی از قبیل ایجاد سطح توپوگرافی پس از اجرا، تنظیمات کریدور ها به منظور افزایش دقت و....
مدرس دوره : مهندس مسعود غلامی
زمان شروع کلاس ها : ۱۲ آذر ماه
چهارشنبه ها ساعت ۱۵ تا ۱۸
طول دوره : ۲۵ ساعت

تحت نظارت وف ایرانی