رفتن به محتوای اصلی
x

دوره جامع طراحی فرودگاه

انجمن علمی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار میکند:
دوره جامع طراحی فرودگاه
شامل ۲ دوره تخصصی به مدت هر دوره ۳۰ ساعت
به همراه اعطا مدرک معتبر در پایان دوره
زمان شروع کلاس ها : ۱۶ آذر ۹۹
روز های یک شنبه ، دو شنبه و چهارشنبه ساعت ۱۸ تا ۲۰
هزینه هر دوره به صورت جداگانه : ۶۵۰ هزار تومان
هزینه ۲ دوره با همدیگر : ۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان

تحت نظارت وف ایرانی