رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار تخصصی جداگر های لرزه ای "خدمت رسانی بی وقفه با جداسازی لرزه ای سازه ها"

لینک سمینار:
https://meet.iut.ac.ir/b/val-imq-5zr-dgk
 

تحت نظارت وف بومی