رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار تخصصی نقش آموزش در مدیریت سیلابها و خشکسالی( آقای دکتر صفوی)

سمینار "نقش آموزش در مديريت سیلابها و خشکسالی" توسط معاونت پژوهشی و انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران و با همکاری انجمن آموزش مهندسی ایران- شاخه دانشگاه صنعتی اصفهان توسط آقای دکتر حمیدرضا صفوی، استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان در روز یکشنبه 19/8/1398 با حضور گسترده اعضای هيات علمی، دانشجویان و کارشناسان مرتبط  با موضوع این سمینار برگزار شد. به دلیل وقوع پدیده های حدی هیدرولوژیکی نظیر خشکسالی و سیلابهای اخیر در کشور و لزوم آموزش دانشجويان، مدیران و نیز عموم مردم برای مدیریت این وقایع، این سمینار سعی در بیان اهمیت آموزش در کلیه سطوح داشت و ضمن بررسی دلایل تغییرات اقلیمی در جهان و به ويژه در ایران، به بیان تاریخچه ای از خشکسالی ها  و سیلابهای کشور پرداخته شد. با عنایت به موقعیت جغرافیایی کشور که عمدتا جزو مناطق خشک و نیمه خشک می باشد، وقوع این پدیده های حدی آثار زیانبارتری به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به بار آورده و نیاز است برنامه ریزی های آموزشی، اجرایی و مدیریتی در این زمینه مورد بازنگری جدی قرار گیرد. در این سمینار به ويژه بر نحوه وقوع، پیامدها، عملکرد دستگاههای اجرایی و امدادی سیلابهای اخیر کشور پرداخته و بر لزوم بازنگری نظامنامه سیلاب، فرماندهی مديريت بحران سیلاب، شیوه های سازه ای و غیرسازه ای مدیریت سیلاب و همچنین آموزش های عمومی و تخصصی در زمینه آگاهی رسانی به متخصصین و عموم مردم تاکید شد.

در پایان نیز برنامه پرسش و پاسخی در زمینه مطالب ارایه شده بطور مبسوط انجام شد و کلیه حاضرین در جلسه به اظهار نظر در مورد نقش آموزش در کاهش خسارات سیلاب و خشکسالی در کشور پرداختند.

تحت نظارت وف ایرانی