رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار علمی با موضوع Mechanism Based Ductile Failure Theories Under Arbitrary Stress States And Microstructurers

تحت نظارت وف ایرانی