رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار علمی دانشکده مهندسی عمران

 

سمینار علمی دانشکده مهندسی عمران با موضوع: 

Application of FLOW-3D model in designing flood control channels in Las Vegas, USA 
 

دکتر محمد نظری از دانشگاه UNLV

زمان: چهارشنبه 6 بهمن 1400- ساعت 10 صبح
لینک سمینار:
https://meet.iut.ac.ir/b/vrh-lcf-xq1-bhz

تحت نظارت وف ایرانی