رفتن به محتوای اصلی
x

سمینار علمی دانشکده مهندسی عمران با موضوع: Climate change implications on the global water infrastructure:  issues, implications and possible ways forward

سمینار علمی دانشکده مهندسی عمران با موضوع:
Climate change implications on the global water infrastructure:  issues, implications and possible ways forward
پروفسور شرما
University of New South Wales, Sydney, Australia

زمان: چهارشنبه 24 آذر۱۴۰۰، ساعت 11 صبح

لینک سمینار:
https://meet.iut.ac.ir/b/mil-wju-puf-gjy

تحت نظارت وف ایرانی