رفتن به محتوای اصلی
x

طلاعیه مهم در خصوص تعیین استا راهنمای دانشجویان دکتری ورودی 99

 

اطلاعیه مهم

قابل توجه  دانشجویان محترم دکتری  ورودی 99

 

خواهشمند است دانشجویان دکتری ورودی 99 به منظور تعیین استاد راهنمای خود با مراجعه به پیشخوان خدمت درسیستم گلستان (رمراحل تعیین استاد راهنما در صفحه اول گلستان توضیح داده شده است)نسبت به ثبت درخواست تعیین استاد راهنمای خود حداکثر تا تاریخ 1400/02/05 اقدام نمایند. تاریخ در نظر گرفته شده بعنوان آخرین مهلت جهت تعیین استاد راهنما می باشد.

 بدیهی است تعیین استاد راهنما برای تایید فعالیتهای آتی دانشجو الزامی بوده و عواقب مشکلات پیش آمده ناشی از عدم تعیین و ثبت استاد راهنما توسط دانشجو ، بعهده شخص دانشجو می باشد.

دانشجویان محترم موظف می باشند تا تایید نهایی درخواست ، گردش کار را در سیستم گلستان بررسی نمایند.

 

                                                                                                با تشکر

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

 

تحت نظارت وف ایرانی