رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویانی که تا تاریخ 98/6/31 از پایان نامه یا رساله خود دفاع نموده اند.

قابل توجه دانشجویانی که تا تاریخ 98/6/31 از پایان نامه یا رساله خود دفاع نموده اند.

به اطلاع می رساند آخرین مهلت جهت انجام امور فراغت از تحصیل حداکثر تا 20 آبانماه می باشد. بدیهی است بر اساس اعلام تحصیلات تکمیلی دانشگاه صورتجلسات دفاع این دسته از دانشجویان بایستی حداکثر تا این تاریخ ارسال شده باشد و پس از این تاریخ امکان فراغت از تحصیل تا تاریخ 98/6/31 را نخواهند داشت

تحت نظارت وف ایرانی