رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸

به اطلاع این دسته از دانشجویان می‌رساند که جهت تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه در سیستم گلستان، لازم است  "پایان نامه" را در زمان ثبت‌نام و با رعایت سقف واحد، اخذ نموده باشند.
چنانچه واحد فوق را اخذ ننموده‌اید لازم است سریعا درخواست خود را از طریق ارسال ایمیل به آدرس زیر به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نمایید.

higher.education@of.iut.ac.ir

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران

تحت نظارت وف ایرانی